Često postavljana pitanja

Ovdje dajemo odgovor na Vaša najčešće postavljana pitanja. U Hrvatskoj ima jako mnogo zakona vezanih za promet nekretninama ili u vezi nekretnina. Nije nam namjera da Vas opterećujemo svim time, nego ćemo ukratko odgovoriti na ona pitanja koja se tiču kupovine ili prodaje i drugih stvari koje bi za Vas mogle biti od koristi. Odgovore na pitanja ćemo dopunjavati kako se ona budu pojavljivala u praksi. Odgovore na pitanja koja ovdje ne nađete možete postaviti našoj Agenciji.

Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske koje se dokazuje domovnicom, putovnicom ili osobnom iskaznicom. Priznaje se fotokopija jednog od ovih dokumenata uz predočenje originala.

Strani državljani iz zemlja Europske unije mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj bez ograničenja, osim poljoprivrednih zemljišta. Državljani ostalih zemalja nekretnine u Hrvatskoj mogu kupovati uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i to samo one s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciprocitetu. Strani državljani koji u Hrvatskoj imaju osnovanu firmu, nekretnine u Hrvatskoj na ime firme mogu kupovati bez ograničenja.

Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 3% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi.

Javni bilježnici jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Ukoliko nekretninu kupujete od pravne osobe koja je obveznik poreza na dodatnu vrijednost (PDV) te je na nekretninu (i na građevinu i na zemljište) obračunat PDV, za kupca nema nastanka porezne obveze.

Ne. Plaća jedino ako kupljenu nekretninu prodaje prije isteka roka od tri godine od dana kupovine i po višoj cijeni od nabavne. Tada je dužan na razliku između kupovne i prodajne cijene nekretnina platiti porez u visini od 35%, uvećan za prirez koji je različit u pojedinim mjestima Hrvatske.

Zakonska obveza je ovjeren potpis prodavatelja. Kupac može, a i ne mora ovjeriti svoj potpis.

10% od iznosa kupoprodajne cijene ili po dogovoru između prodavatelja i kupca.

Naravno! Važno je imati pouzdanog partnera prilikom kupnje nekretnine, a veliko je olakšanje ako ga imate i prilikom svih koraka koji slijede nakon toga. Kupili ste nekretninu koju ste tražili? Trebate ju osigurati? Opremiti? Imamo odlične ponude! Želite graditi? Nudimo sve usluge od planiranja do izvedbe u suradnji s našim partnerima. Ukoliko usluga koju tražite nije izričito navedena, slobodno nam se obratite s Vašim upitom.

Još uvijek imate pitanje?

Ako ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje u našem FAQ-u, uvijek nas možete kontaktirati